Teisininkai

2-jadvyga-aleksaite

Jadvyga Aleksaitė

Advokatė


Tel.: +370 5 235 30 91

El. paštas: info@iustum.lt


Teisinio darbo patirtis – 25 m.

 

Praktikos sritys: finansų ir bankininkystės teisė, šeimos teisė, nuosavybės teisių į žemę atkūrimas, autorių teisės.

Išsilavinimas

1984 m. VU Teisės fakultetas

Karjera

2002–2003 m. – Seimo antikorupcinės komisijos ekspertė žemės teisės klausimais

Nuo 2000 m.  spalio mėn. – advokatė (advokatų sąrašuose nuo 1996 m.)

1999–2000 m. – Konsultacinės vaikų reikalų tarybos prie Lietuvos Respublikos Prezidento narė, Lietuvos mokslo tarybos nuolatinės ekspertų  komisijos (socialinių mokslų komisijos) ekspertė

1992–2000 m. – Teisės departamento direktorė, Teisingumo ministerija

 

  • Vadovavo darbo grupei, kuriant Hipotekos registro informacinę sistemą bei jos atitiktį teisės aktams;
  • Vadovavo komisijai valstybės institucijų darbui nagrinėjant, pertvarkant ir keičiant naujais poįstatyminius norminius aktus, priimtus iki 1990 m. kovo 11 d., koordinuoti;
  • Vadovavo komisijai Lietuvos Respublikos vekselių įstatymo ir Lietuvos Respublikos čekių įstatymo pakeitimo įstatymo projektams parengti;
  • Vadovavo darbo grupei teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos akcinio inovacinio banko prievolių banko kreditoriams įvykdymo bei jo turto perėmimo tvarką, projektams  parengti;
  • Vadovavo darbo grupėms, rengiančioms Lietuvos respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo projektą, įstatymo, susijusio su Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. pataisa, projektą, ir kt.
  • Atstovavo Lietuvos Respublikos Vyriausybei  Lietuvos Respublikos  Konstituciniame  Teisme.