Veikla

Finansų ir bankininkystės teisė

 

Ekspertinė advokatų profesinės bendrijos sritis – finansų ir bankininkystės teisė. Daugiau negu dešimtmetį konsultuojame ir atstovaujame tiek bankus, lizingo bendroves, maklerių įmones, tiek privačius juridinius bei fizinius asmenis. Be atstovavimo derybose, įvairių sutarčių, teisės išvadų rengimo, esame įgiję ypač didelę atstovavimo teismuose bei arbitraže patirtį.


Statybos ranga ir nekilnojamasis turtas

Tai – mūsų specializacijos sritis, kuri apima visus su statybomis ir nekilnojamuoju turtu susijusius klausimus. Kadangi darbas šioje srityje – mūsų kasdienybė, savo klientams galime pasiūlyti ne tik teisės aktų bei teismų praktikos išmanymą, bet ir įvairių praktinių statybos bei nekilnojamojo turto aspektų supratimą.

 • Rengiame statybos rangos, projektavimo rangos sutartis
 • Rengiame preliminarias pirkimo-pardavimo bei pagrindines pirkimo-pardavimo sutartis
 • Rengiame jungtinės veiklos sutartis
 • Atstovaujame rengiant teritorinius planus
 • Konsultuojame viso statybos proceso metu – nuo statybą leidžiančių dokumentų iki statinio užbaigimo akto
 • Teikiame teisines konsultacijas, susijusias su savavališka statyba
 • Atstovaujame valstybinėse institucijose
 • Spendžiame ginčus bei atstovaujame teisme ir arbitraže

Esame sukaupę įvairiapusę FIDIC (tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos) parengtų bendrųjų sutarčių sąlygų naudojimo ir taikymo statybos rangos santykiuose patirtį:

 • užsakovų pavedimu ar bendradarbiaudami su FIDIC inžinierių paslaugas teikiančiais specialistais rengiame FIDIC sutarčių konkrečias sąlygas ir kitus rangos sutarties dokumentus
 • konsultuojame ir atstovaujame visus statybos proceso dalyvius FIDIC sutarčių vykdymo ir pretenzijų nagrinėjimo klausimais
 • atstovaujame ginčų, kylančių iš FIDIC sutarčių vykdymo santykių, nagrinėjimo teisme ar arbitraže metu

 

Naujienos:

2016-10-21  Advokatas Nedas Šilaika atstovauja Kviečių g. 4, Vilniuje esančio daugiabučio gyvenamojo namo gyventojams civilinėje byloje prieš UAB „Hanner RE“ (AB „Hanner“ teisių perėmėją) dėl įpareigojimo pašalinti per garantinį laikotarpį išaiškėjusius pastato trūkumus.

Plačiau apie tai skaitykite:  http://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-turtas/visas-daugiabutis-susivienijo-ir-padave-hanner-i-teisma.d?id=72564532


Vedantis vadovas: advokatas Laimonas Pivoras, advokatas Nedas Šilaika

Draudimas

 

Advokatų profesinė bendrija teikia visas su draudimu susijusias teisines paslaugas. Mūsų advokatai didelę patirtį šioje srityje sukaupė atstovaudami didžiausioms Lietuvoje veikiančioms draudimo bendrovėms ir privatiems asmenims.

 

 • Draudimo sutarčių rengimas
 • Draudimo taisyklių rengimas
 • Draudimo bendrovių ir draudimo brokerių steigimas
 • Ginčų sprendimas bei atstovavimas teisme ir arbitraže

Įmonių ir komercinė teisė

 

Teikiame plataus spektro šios srities teisines paslaugas, susijusias su įmonių ir komercine teise. Klientų poreikius stengiamės įvertinti kompleksiškai ir pasiūlyti optimalų veikimo būdą.

 

 • Konsultuojame ir padedame steigiant įmones
 • Konsultuojame įmonių valdymo klausimais, atstovaujame akcininkų interesus
 • Rengiame sutartis ir kitus įmonės veikloje naudojamus dokumentus
 • Teisiškai įforminame įmonių susijungimus ir įsigijimus
 • Padedame pasirūpinti įmonės veiklos nutraukimu
 • Konsultuojame kitais su įmonių teise susijusiais klausimais

Transporto teisė

Advokatų profesinė bendrija teikia visų pervežimų sričių (krovinių, keleivių ir bagažo pervežimai oro, jūrų, geležinkelių transportu, multimodaliniai pervežimai) teisines paslaugas, o didžiausią mūsų praktikos dalį sudaro tarptautinio krovinių vežimo keliais teisė (CMR konvencijos taikymas). Šioje srityje nemenką patirtį sukaupėme atstovaudami transporto įmonėms ir asmenims, besinaudojantiems vežėjų paslaugomis. Mūsų advokatai sėkmingai atstovavo klientus teismuose stambiose bylose, kuriose buvo sukurtos naujos precedentinės taisyklės. Mes gerai išmanome pervežimo proceso ypatumus ir specifiką, todėl galime pasiūlyti tinkamiausius iškilusių problemų sprendimo būdus.

 

 • rengiame pervežimo, krovinių ekspedicijos sutartis
 • konsultuojame įvairiais transporto teisės klausimais
 • rengiame pretenzijas ir ieškinius
 • sprendžiame ginčus bei atstovaujame teisme ir arbitraže

Pagrindiniai įvykiai:

Atstovavome Lietuvos vežėją keliais bylose, susijusiose su krovinio praradimu dėl vagystės iš stovėjimo aikštelės. Buvo pasiektas optimalus rezultatas – įvykis pripažintas draudžiamuoju, visą žalą atlygino draudimo kompanija.

Atstovavome Rusijos ekspeditorių byloje prieš vežėją dėl žalos, padarytos praradus krovinį. Kliento interesai buvo apginti – iš vežėjo priteista žala neribojant sumos CMR konvencijoje numatytu maksimaliu vežėjo atsakomybės limitu.


Darbo teisė

 

Mūsų advokatai konsultuoja visais darbo teisės klausimais, kadangi turi visų darbo teisės sričių teisinių paslaugų teikimo patirtį. Patirtis buvo sukaupta ir yra nuolat didinama atstovaujant darbdaviams, darbuotojams, dalyvaujant teisės aktų projektų rengime.

 

 • teikiame konsultacijas darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo, darbo drausmės, materialinės atsakomybės, papildomų susitarimų su darbuotojais (mokymosi išlaidų atlyginimo, konfidencialumo, nekonkuravimo) klausimais
 • rengiame įmonių, įstaigų, organizacijų vidaus dokumentus (pareiginius nuostatus, darbo tvarkos taisykles, kolektyvines sutartis ir t.t.)
 • rengiame dokumentus dėl juridinio asmens restruktūrizavimo, darbuotojų perkėlimo, verslo perleidimo
 • atstovaujame tiek darbdavius, tiek darbuotojus derybose, Darbo ginčų komisijoje bei teismuose

Vedantis vadovas: partneris Laimonas Pivoras

Įmonių restruktūrizavimas ir bankrotas

 

Advokatų profesinės bendrijos teisininkai didelės patirties yra sukaupę įmonių restruktūrizavimo ir bankroto procesuose, atstovaudami tiek kreditorių, tiek pačių restruktūrizuojamų / bankrutuojančių įmonių, tiek ir bankroto administratorių interesus. Įvairiapusiškos praktikos ir sukauptų gausių žinių atstovaujant skirtingus interesus turinčius restruktūrizavimo ir bankroto procesų dalyvius skirtingo pobūdžio ginčuose dėka, gerai išmanome restruktūrizavimo ir bankroto procesų ypatumus bei specifiką, gebame į šiuose procesuose kylančias problemas žvelgti iš įvairių perspektyvų ir savo klientams pasiūlyti optimalius ginčų sprendimo variantus.

 

Advokatų profesinė bendrija teikia šias teisines paslaugas, susijusias su įmonių restruktūrizavimo ir bankroto procesais:

 

 • konsultuojame restruktūrizavimo ir bankroto proceso klausimais
 • rengiame pareiškimus dėl restruktūrizavimo / bankroto bylos iškėlimo
 • teikiame teisinę pagalbą įmonėms, ginantis nuo pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo
 • teikiame teisinę pagalbą kreditoriams, nesutinkantiems su restruktūrizavimo bylos skolininkui iškėlimu
 • rengiame kreditorinių finansinius reikalavimus restruktūrizuojamai / bankrutuojančiai įmonei
 • atstovaujame kreditorių susirinkimuose ir komitetuose
 • rengiame skundus dėl kreditorių susirinkimo / komiteto priimtų nutarimų
 • rengiame ieškinius dėl bankrutuojančios įmonės sandorių, pažeidžiančių kreditorių interesus, ginčijimo
 • rengiame skundus dėl bankroto administratoriaus veiksmų bei ieškinius dėl žalos atlyginimo
 • atstovaujame bankroto administratorius drausminės ir civilinės atsakomybės taikymo bylose

Viešieji pirkimai

 

Viešųjų pirkimų santykiuose konsultuojame ir atstovaujame tiek perkančiąsias organizacijas, tiek tiekėjus, kas sudaro galimybę kiekvienu atveju vertinti ir prognozuoti net tik kliento, bet ir priešingos šalies veiksmus:

 

 • konsultuojame ir bendradarbiaujame su perkančiosiomis organizacijomis rengiant viešojo pirkimo dokumentus, vertinant tiekėjų paklausimus ir pasiūlymus
 • tiekėjų interesais vertiname viešojo pirkimo dokumentus, konsultuojame pasiūlymų pateikimo klausimais, rengiame atsakymų į perkančiųjų organizacijų paklausimus projektus
 • atstovaujame klientus tiek pretenzijų perkančiajai organizacijai pateikimo ir nagrinėjimo stadijoje, tiek teisme.

Vedantis vadovas: advokatas Nedas Šilaika

Ginčų sprendimas bei atstovavimas teisme ir arbitraže

Advokatų profesinės bendrijos teisininkai atstovauja klientų interesams civilinėse, administracinėse, darbo, viešųjų pirkimų, statybos, tarptautinių pervežimų, bankroto, restruktūrizavimo, skolų išieškojimo ir kitose bylose. Mes patarsime ir rasime labiausiai Jūsų interesus atitinkantį ginčo sprendimo variantą ir atkakliai bei profesionaliai atstovausime Jums visų instancijų teismuose, arbitraže bei kitose ginčų sprendimo institucijose. Mūsų teisininkų pasiektus rezultatus vertina verslo įmonės bei privatūs asmenys. Aukšta kontoros teisininkų kvalifikacija ir sėkminga bylinėjimosi teismuose patirtis mums padeda įžvelgti tai, ko nepastebi kiti, ir pasiekti geriausių rezultatų teismo ginčuose.

 

Naujienos:

2016-10-21  Advokatas Nedas Šilaika atstovauja Kviečių g. 4, Vilniuje esančio daugiabučio gyvenamojo namo gyventojams civilinėje byloje prieš UAB „Hanner RE“ (AB „Hanner“ teisių perėmėją) dėl įpareigojimo pašalinti per garantinį laikotarpį išaiškėjusius pastato trūkumus.

Plačiau apie tai skaitykite:  čia


Atstovavimas teismo sprendimo vykdymo procese

 

Advokatų profesinės bendrijos advokatai atstovauja kliento interesams teismo sprendimo vykdymo procedūrose.

 

 • Vykdomųjų dokumentų pateikimas vykdymui
 • Antstolių veiksmų kontrolė ir apskundimas